رستوران شبهای اردبیل

1رای (مجموع : 4.5)
اردبیل-اردبيل
اردبیل خیابان شهرک نادری، خیابان 18 متری اردبیل
شماره تماس : 045-3344086

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 23شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 24شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
اولین نظر :جعفر رضایی
توضیحات کسب و کار
با اشتباه تایپی :
vsjmvhk afihd hvnfdg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 4 ماه پیشرستوران شبهای اردبیلرستوران شبهای اردبیل  به سیتی گرام پیوست ...